15 thoughts on “Cách giải rubik trụ (cylinder cube ) đơn giản


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88

 7. Công thức giải pairity lật cạnh
  (R U R' U')x3 R U2 R' U' F R F' R'
  Cho những bạn quên chừa một tâm bị lật


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *