Cách gấp máy bay giấy cực dễ – Bay như là Boomerang – Bay ngược lại

Hành Chính và Dịch VụCách gấp máy bay giấy cực dễ. Kênh hướng dẫn xếp origami và máy bay giấy hay nhất. May bay giấy được thiết kế bởi Tri Dang, và bạn sẽ không tìm được những mẫu thiết kế này ở bất cứ cuốn sách nào. Tuy nhiên co một vài mẫy máy bay căn bản cũng dược tôi chia sẽ để các bạn biêt.


w88 khuyen mai

Các bạn nhớ subscribe để ủng hộ nhá!

✈ ĐỘ KHÓ: Easy/ Difficult/ Medium
✈ VẬT LIỆU: Letter Size 8.5″ x 11″ [20 lb or 24 lb]
✈ BẢN IN khổ giấy ” Letter Size” :
✈ GHI CHÚ: Bạn cần phải xếp máy bay một cách chính xác và cân bằng để máy bay có thể bay xa. Bạn nên uyển chuyển chỉnh sửa cánh máy bay nêu no 1bay không thẳng. Nên nhớ bạn là phi công.

———–

✈ GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA MÌNH.
Web: paperartland.com
Subscribe:
Facebook:
Google+:
Twitter:
Instructables:
Blog:

——-

♣ TÔN TRỌNG QUYỀN TÁC GIẢ:
1. Đừng làm hướng dẫn videos máy bay của mình thiết kê.
2. Mỗi máy bay giấy điều được tự minh sang tao. Mất rât nhiều thời gian và công sức để làm một chiếc.

♣ QUYỀN SỬ DỤNG: Trừ những mẫu truyền thống hoặc mẫu mình làm lại từ đó, các bạn không nên sao chep. Mình sẽ gởi đơn kiện lên YouTube Review Team nếu phat hiện ăn cắp.

♣ COPYRIGHTS © 2015.Thiết kế bởi Tri Dang.

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

42 thoughts on “Cách gấp máy bay giấy cực dễ – Bay như là Boomerang – Bay ngược lại


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88

 15. Like và đăng ký ủng hộ chú rồi nhé.cgu1 thật tài giỏi khi sáng tại ra những chiếc máy bay vô cùng tuyệt


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88

 26. {
  "ns": "yt",
  "el": "detailpage",
  "cpn": "519ogEVTy6jgVCu_",
  "docid": "B1LjXamLQ5o",
  "ver": 2,
  "referrer": "https://www.youtube.com/watch?v=xEZcztXm1YE",
  "cmt": "53.641",
  "plid": "AAV0U0rIMGO5JiFe",
  "ei": "wXOCW_HsAZqjz7sPi6S_2A8",
  "fmt": "247",
  "fs": "0",
  "rt": "175.396",
  "of": "jOCugbgzPkk4Nvd4MD26Ng",
  "euri": "",
  "lact": 2,
  "cl": "209826498",
  "mos": 1,
  "state": "4",
  "vm": "CAEQARgE",
  "volume": 31,
  "c": "WEB",
  "cver": "2.20180823",
  "cplayer": "UNIPLAYER",
  "cbr": "Chrome",
  "cbrver": "66.4.3359.208",
  "cos": "Windows",
  "cosver": "6.1",
  "hl": "vi_VN",
  "cr": "VN",
  "len": "382.821",
  "fexp": "23710476,23721698,23721898,23723574,23723927,23726563,23728274,23729689,23730152,23733751,23735348,23738491,23740493,23744176,23745105,23749835,23751767,23752869,23753283,23753510,23755226,23755555,23755781,23755886,23755898,23756499,23757399,23759627,23759695,9407610,9449243,9452648,9471239,9475682,9485000,9486219",
  "feature": "autonav",
  "afmt": "251",
  "vct": "53.641",
  "vd": "382.821",
  "vpl": "0.000-0.541,5.541-5.845,10.845-21.146,25.858-53.641,53.954-54.152,59.152-59.425,64.425-64.918,69.918-70.322,75.322-75.648,80.648-80.982,85.982-86.200,91.200-91.466,96.466-96.752,101.752-102.049,107.049-107.295,112.295-112.557,117.557-117.853,122.853-123.212,128.212-128.595,133.595-133.951,138.951-139.350,144.350-144.711,149.711-150.185,155.185-155.507,160.507-160.805,165.805-166.153,171.153-171.508,176.508-176.884,181.884-182.354,187.354-187.732,192.732-193.144,198.144-198.473,203.473-203.868,208.868-209.227,214.227-214.586,219.586-220.005,225.005-225.323,230.323-230.729,235.729-236.088,241.088-241.446,246.446-246.750,251.750-252.044,257.044-257.327,262.327-264.081,269.081-269.443,274.443-274.862,279.862-280.783,285.783-286.357,291.357-291.808,296.808-297.336,302.336-302.692,307.692-311.502,316.502-316.887,321.887-322.224,327.224-327.606,332.606-339.369,",
  "vbu": "0.000-368.041,",
  "vpa": "1",
  "vsk": "0",
  "ven": "0",
  "vpr": "1",
  "vrs": "4",
  "vns": "2",
  "vec": "null",
  "vvol": "0.31",
  "totalVideoFrames": 4379,
  "droppedVideoFrames": 2,
  "lct": "53.641",
  "lsk": false,
  "lmf": false,
  "lbw": "3332575.006",
  "lhd": "0.043",
  "lst": "39.193",
  "laa": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lva": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lar": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lvr": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lvh": "r3—sn-8pxuuxa-2m0s",
  "lab": "0.000-368.041,",
  "lvb": "0.000-368.367,",
  "ismb": 8590000,
  "relative_loudness": "-7.909",
  "optimal_format": "720p",
  "user_qual": "hd1080",
  "debug_videoId": "B1LjXamLQ5o",
  "0sz": false,
  "op": "",
  "yof": false,
  "dis": "",
  "gpu": "ANGLE_(Intel(R)_HD_Graphics_Direct3D9Ex_vs_3_0_ps_3_0)",
  "cgr": true,
  "debug_playbackQuality": "hd720",
  "debug_date": "Sun Aug 26 2018 16:35:45 GMT+0700 (Local Standard Time)"
  }{
  "ns": "yt",
  "el": "detailpage",
  "cpn": "519ogEVTy6jgVCu_",
  "docid": "B1LjXamLQ5o",
  "ver": 2,
  "referrer": "https://www.youtube.com/watch?v=xEZcztXm1YE",
  "cmt": "53.641",
  "plid": "AAV0U0rIMGO5JiFe",
  "ei": "wXOCW_HsAZqjz7sPi6S_2A8",
  "fmt": "247",
  "fs": "0",
  "rt": "175.396",
  "of": "jOCugbgzPkk4Nvd4MD26Ng",
  "euri": "",
  "lact": 2,
  "cl": "209826498",
  "mos": 1,
  "state": "4",
  "vm": "CAEQARgE",
  "volume": 31,
  "c": "WEB",
  "cver": "2.20180823",
  "cplayer": "UNIPLAYER",
  "cbr": "Chrome",
  "cbrver": "66.4.3359.208",
  "cos": "Windows",
  "cosver": "6.1",
  "hl": "vi_VN",
  "cr": "VN",
  "len": "382.821",
  "fexp": "23710476,23721698,23721898,23723574,23723927,23726563,23728274,23729689,23730152,23733751,23735348,23738491,23740493,23744176,23745105,23749835,23751767,23752869,23753283,23753510,23755226,23755555,23755781,23755886,23755898,23756499,23757399,23759627,23759695,9407610,9449243,9452648,9471239,9475682,9485000,9486219",
  "feature": "autonav",
  "afmt": "251",
  "vct": "53.641",
  "vd": "382.821",
  "vpl": "0.000-0.541,5.541-5.845,10.845-21.146,25.858-53.641,53.954-54.152,59.152-59.425,64.425-64.918,69.918-70.322,75.322-75.648,80.648-80.982,85.982-86.200,91.200-91.466,96.466-96.752,101.752-102.049,107.049-107.295,112.295-112.557,117.557-117.853,122.853-123.212,128.212-128.595,133.595-133.951,138.951-139.350,144.350-144.711,149.711-150.185,155.185-155.507,160.507-160.805,165.805-166.153,171.153-171.508,176.508-176.884,181.884-182.354,187.354-187.732,192.732-193.144,198.144-198.473,203.473-203.868,208.868-209.227,214.227-214.586,219.586-220.005,225.005-225.323,230.323-230.729,235.729-236.088,241.088-241.446,246.446-246.750,251.750-252.044,257.044-257.327,262.327-264.081,269.081-269.443,274.443-274.862,279.862-280.783,285.783-286.357,291.357-291.808,296.808-297.336,302.336-302.692,307.692-311.502,316.502-316.887,321.887-322.224,327.224-327.606,332.606-339.369,",
  "vbu": "0.000-368.041,",
  "vpa": "1",
  "vsk": "0",
  "ven": "0",
  "vpr": "1",
  "vrs": "4",
  "vns": "2",
  "vec": "null",
  "vvol": "0.31",
  "totalVideoFrames": 4379,
  "droppedVideoFrames": 2,
  "lct": "53.641",
  "lsk": false,
  "lmf": false,
  "lbw": "3332575.006",
  "lhd": "0.043",
  "lst": "39.193",
  "laa": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lva": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lar": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lvr": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lvh": "r3—sn-8pxuuxa-2m0s",
  "lab": "0.000-368.041,",
  "lvb": "0.000-368.367,",
  "ismb": 8590000,
  "relative_loudness": "-7.909",
  "optimal_format": "720p",
  "user_qual": "hd1080",
  "debug_videoId": "B1LjXamLQ5o",
  "0sz": false,
  "op": "",
  "yof": false,
  "dis": "",
  "gpu": "ANGLE_(Intel(R)_HD_Graphics_Direct3D9Ex_vs_3_0_ps_3_0)",
  "cgr": true,
  "debug_playbackQuality": "hd720",
  "debug_date": "Sun Aug 26 2018 16:35:45 GMT+0700 (Local Standard Time)"
  }{
  "ns": "yt",
  "el": "detailpage",
  "cpn": "519ogEVTy6jgVCu_",
  "docid": "B1LjXamLQ5o",
  "ver": 2,
  "referrer": "https://www.youtube.com/watch?v=xEZcztXm1YE",
  "cmt": "53.641",
  "plid": "AAV0U0rIMGO5JiFe",
  "ei": "wXOCW_HsAZqjz7sPi6S_2A8",
  "fmt": "247",
  "fs": "0",
  "rt": "175.396",
  "of": "jOCugbgzPkk4Nvd4MD26Ng",
  "euri": "",
  "lact": 2,
  "cl": "209826498",
  "mos": 1,
  "state": "4",
  "vm": "CAEQARgE",
  "volume": 31,
  "c": "WEB",
  "cver": "2.20180823",
  "cplayer": "UNIPLAYER",
  "cbr": "Chrome",
  "cbrver": "66.4.3359.208",
  "cos": "Windows",
  "cosver": "6.1",
  "hl": "vi_VN",
  "cr": "VN",
  "len": "382.821",
  "fexp": "23710476,23721698,23721898,23723574,23723927,23726563,23728274,23729689,23730152,23733751,23735348,23738491,23740493,23744176,23745105,23749835,23751767,23752869,23753283,23753510,23755226,23755555,23755781,23755886,23755898,23756499,23757399,23759627,23759695,9407610,9449243,9452648,9471239,9475682,9485000,9486219",
  "feature": "autonav",
  "afmt": "251",
  "vct": "53.641",
  "vd": "382.821",
  "vpl": "0.000-0.541,5.541-5.845,10.845-21.146,25.858-53.641,53.954-54.152,59.152-59.425,64.425-64.918,69.918-70.322,75.322-75.648,80.648-80.982,85.982-86.200,91.200-91.466,96.466-96.752,101.752-102.049,107.049-107.295,112.295-112.557,117.557-117.853,122.853-123.212,128.212-128.595,133.595-133.951,138.951-139.350,144.350-144.711,149.711-150.185,155.185-155.507,160.507-160.805,165.805-166.153,171.153-171.508,176.508-176.884,181.884-182.354,187.354-187.732,192.732-193.144,198.144-198.473,203.473-203.868,208.868-209.227,214.227-214.586,219.586-220.005,225.005-225.323,230.323-230.729,235.729-236.088,241.088-241.446,246.446-246.750,251.750-252.044,257.044-257.327,262.327-264.081,269.081-269.443,274.443-274.862,279.862-280.783,285.783-286.357,291.357-291.808,296.808-297.336,302.336-302.692,307.692-311.502,316.502-316.887,321.887-322.224,327.224-327.606,332.606-339.369,",
  "vbu": "0.000-368.041,",
  "vpa": "1",
  "vsk": "0",
  "ven": "0",
  "vpr": "1",
  "vrs": "4",
  "vns": "2",
  "vec": "null",
  "vvol": "0.31",
  "totalVideoFrames": 4379,
  "droppedVideoFrames": 2,
  "lct": "53.641",
  "lsk": false,
  "lmf": false,
  "lbw": "3332575.006",
  "lhd": "0.043",
  "lst": "39.193",
  "laa": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lva": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lar": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lvr": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lvh": "r3—sn-8pxuuxa-2m0s",
  "lab": "0.000-368.041,",
  "lvb": "0.000-368.367,",
  "ismb": 8590000,
  "relative_loudness": "-7.909",
  "optimal_format": "720p",
  "user_qual": "hd1080",
  "debug_videoId": "B1LjXamLQ5o",
  "0sz": false,
  "op": "",
  "yof": false,
  "dis": "",
  "gpu": "ANGLE_(Intel(R)_HD_Graphics_Direct3D9Ex_vs_3_0_ps_3_0)",
  "cgr": true,
  "debug_playbackQuality": "hd720",
  "debug_date": "Sun Aug 26 2018 16:35:45 GMT+0700 (Local Standard Time)"
  }{
  "ns": "yt",
  "el": "detailpage",
  "cpn": "519ogEVTy6jgVCu_",
  "docid": "B1LjXamLQ5o",
  "ver": 2,
  "referrer": "https://www.youtube.com/watch?v=xEZcztXm1YE",
  "cmt": "53.641",
  "plid": "AAV0U0rIMGO5JiFe",
  "ei": "wXOCW_HsAZqjz7sPi6S_2A8",
  "fmt": "247",
  "fs": "0",
  "rt": "175.396",
  "of": "jOCugbgzPkk4Nvd4MD26Ng",
  "euri": "",
  "lact": 2,
  "cl": "209826498",
  "mos": 1,
  "state": "4",
  "vm": "CAEQARgE",
  "volume": 31,
  "c": "WEB",
  "cver": "2.20180823",
  "cplayer": "UNIPLAYER",
  "cbr": "Chrome",
  "cbrver": "66.4.3359.208",
  "cos": "Windows",
  "cosver": "6.1",
  "hl": "vi_VN",
  "cr": "VN",
  "len": "382.821",
  "fexp": "23710476,23721698,23721898,23723574,23723927,23726563,23728274,23729689,23730152,23733751,23735348,23738491,23740493,2


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88


 30. đăng ký w88


 31. đăng ký w88


 32. đăng ký w88


 33. đăng ký w88


 34. đăng ký w88


 35. đăng ký w88


 36. đăng ký w88


 37. đăng ký w88


 38. đăng ký w88


 39. đăng ký w88


 40. đăng ký w88


 41. đăng ký w88


 42. đăng ký w88


 43. đăng ký w88


 44. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *