2 thoughts on “Cách dùng lệnh Array trong AutoCAD


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

  3. thầy ơi sao em làm cũng thao tác như vậy nhưng nó lại ra dạng song song giống lệnh Offset vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *