C#.NET CƠ BẢN – BÀI 2 – Giới thiệu Visual Studio 2010

Thông Tin và Truyền ThôngXem chi tiết khóa học Lập trình C#.NET tại:
_________________________________________________________________


w88 khuyen mai

Nội dung bài học số 02:

– Giới thiệu tổng quan Visual Studio 2010
– Hướng dẫn cách sử dụng Visual Studio 2010
– Hướng dẫn cách sử dụng ToolBox
– Hướng dẫn cách sử dụng Solution Explorer
– Hướng dẫn cách sử dụng Properties
– Hướng dẫn cách sử dụng Events
– Hướng dẫn cách sử dụng Error List
– Hướng dẫn cách sử dụng Thiết kế giao diện Window Forms

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

1 thought on “C#.NET CƠ BẢN – BÀI 2 – Giới thiệu Visual Studio 2010


  1. đăng ký w88

  2. – Bạn đang có mong muốn tham gia khóa học Kinh Nghiệm Lập trình C#.NET MVC?
    – Vui lòng liên hệ với phòng tuyển sinh của iMIC:
    + Hotline: 043 7557 666 hoặc 043 7557 333
    + Email: tuvan@imicrosoft.edu.vn
    + FaceBook: https://www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *