Bước 1: Thống nhất các kế hoạch làm việc

Thông Tin và Truyền ThôngBước 1: Thống nhất các kế hoạch làm việc
Link tải PDF
—————–
Khi nhóm của bạn đã thống nhất được các kế hoạch cần thực hiện bao gồm các tiêu chí sau:
– Tên kế hoạch.
– Những thành viên tham gia.
– Ai là trưởng kế hoạch.
– Các công việc cần làm trong mỗi kế hoạch. Ai chịu trách nhiệm việc gì.
– Thời gian thực hiện công việc bao lâu.
Đây cũng là những tiêu chí căn bản nhưng quan trọng trong việc lập kế hoạch quản trị công việc. Hiện tại chỉ đang nằm trên giấy hay trên bảng excel.


w88 khuyen mai

*** Đây là cơ sở để bắt đầu chúng ta chọn công nghệ hỗ trợ làm việc online.
Chúc các bạn thành công với myXteam.

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *