7 thoughts on “[BTS funny moments #9] Phũ quen =))

  1. Một lời khuyên nho nhỏ cho bạn là có thể để tránh reup tránh phép thì bạn nên thêm cre cho dễ quản lí ạ.

  2. Vừa định đi ngủ ..
    Thấy thông báo là bay vô liền …
    Ai dè bị vấp cục đá té sắp mặt nên bay hơi chậm… 🤣
    Đăg đúng giờ ghê …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *