39 thoughts on “[ BEAT NỮ ] Thay Tôi Yêu Cô Ấy – Thanh Hưng | Karaoke Tone Nữ

  1. Bạn nào thấy beat này thấp quá muốn có beat cao hơn thì inbox vào Facebook của Hưng nhé. H sẽ gửi cho bản cao hơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *