Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: "Nhà tiên tri" Allan Lichtman dự đoán bất ngờ | VTC Now

Vận TảiVTC Now | Mới đây, Giáo sư ngành sử học Allan Lichtman đã đưa ra một dự đoán bất ngờ về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ông là người đã đoán đúng về chiến thắng của các tổng thống Mỹ trong 40 năm qua.


w88 khuyen mai

#vtcnow #vtc1

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/van-tai

32 thoughts on “Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: "Nhà tiên tri" Allan Lichtman dự đoán bất ngờ | VTC Now


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88

 18. Biden , what had you done good for America in 47 years in government ? Now , you are 78 unhealthy sickening old man could not run or walk but kneeling , then claiming have good planning to help America / Americans . Why didn’t use in 8 years with Obama ? You did not stop Obama to put confusing men in ladies rooms & fine Americans who did not have health insurance ? You are useless & Obama’s puppet .


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88

 25. Cu doi hoi ket se ro, ong nay cung khg fai la than thanh gi ca. Doan va fan tich nhung ong khg tinh den cai tro bip bom , gian lan cua bon DC .


 26. đăng ký w88


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88

 29. Nói láo! TT Trump sẽ thắng cử!!! Bởi vì TT Trump là người kính sợ Chúa; nên Chúa sẽ không cho phàm nhân nào chống lại được với Chúa.


 30. đăng ký w88


 31. đăng ký w88


 32. đăng ký w88


 33. đăng ký w88


 34. đăng ký w88

 35. Nhà tiên đoán của Mỹ nó có khác, đoán dựa trên những yếu tố cơ sở dữ liệu rõ ràng. Nhìn lại nhà tiên tri hải ngoại Vũ Trụ Trần Dần mà nản, hồi năm 2016 đoán đã sai bét rồi, năm 2020 lại sai nữa. Được mỗi cái nổ với nói phét thì không nhà tiên tri nào sánh bằng.


 36. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *