Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm

Bật Kinh Lên Nghe"BỒ TÁT PHÒ TRỢ"Gia Đạo May Mắn Bình An Thân Tâm An LànhBật Kinh Lên Nghe”BỒ TÁT PHÒ TRỢ”Gia Đạo May Mắn Bình An Thân Tâm An Lành – Kinh Phật Nhiệm Màu

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Kinh Phật Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành

#kinhphat #kinhphatnhiemmau #tungkinhphat

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://repacted.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

13 Comments

 1. Đăng Kiều December 2, 2019
 2. Dung Vũ Thị December 2, 2019
 3. Thanh Tam December 2, 2019
 4. Anh Nguyen December 2, 2019
 5. Gái Nguyễn December 2, 2019
 6. Triều Trần December 2, 2019
 7. Anh Nguyen December 2, 2019
 8. Yy Yy December 2, 2019
 9. Hương Đào thị December 2, 2019
 10. Phương Lê December 2, 2019
 11. 潘玉鳳 December 2, 2019
 12. Quyet Nguyen.kien.quyet. December 2, 2019
 13. Van Thao December 2, 2019

Join The Discussion