Bật Kinh Lên Nghe”BỒ TÁT PHÒ TRỢ”Gia Đạo May Mắn Bình An Thân Tâm An Lành

Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo HiểmBật Kinh Lên Nghe”BỒ TÁT PHÒ TRỢ”Gia Đạo May Mắn Bình An Thân Tâm An Lành – Kinh Phật Nhiệm Màu


w88 khuyen mai

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Kinh Phật Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành

#kinhphat #kinhphatnhiemmau #tungkinhphat

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://repacted.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

13 thoughts on “Bật Kinh Lên Nghe”BỒ TÁT PHÒ TRỢ”Gia Đạo May Mắn Bình An Thân Tâm An Lành


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88

 3. nam mô a di đà phật
  nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  nam mô đại từ đại bi linh cảm quan thế âm bồ tát


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88

 6. Nam mô a di đa phât
  Nam mô a di đa phat
  Nam mô a di đa phât
  Nam mô a di đa phât
  Nam mô đai bi quan tbe âm bô tat
  Nam mô đai thê chi bô tat
  Nam mô đia tang vuong bô tat
  Nam mô thanh tih đai hai chung bô tat
  Con câu cho gia đinh con đc binh an . Câu cho mẹ con đc phât bô tat đỗ trì


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88

 12. Nam mô quan thế âm bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn.che trở cho cô được mọi sự may mắn trong cuộc sống.


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88

 15. Nam mô a di đà phật ,nam mô bổn sư Thích ca mô ni phật, Con thành kính Biết ơn thầy, nam mô a di đà phật🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


 16. đăng ký w88

 17. Nam mô bổn sư thích ca mô Ni Phật Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật


 18. đăng ký w88

 19. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật -con nam mô a di đà phật -con thành kính biết ơn thầy nhiều nhiều ạ -Nam mô a di đà phật……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *