Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 25-5 đến 29-5-2020

Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo HiểmSẽ nghiên cứu, đánh giá kỹ việc thu thuế với đất để hoang hoá; Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách, khơi thông nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp; Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi giảm nợ cho các nước đang phát triển;… Đây là một số nội dung chính trong Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 25-5 đến 29-5-2020.

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem


w88 khuyen mai

2 thoughts on “Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 25-5 đến 29-5-2020


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *