Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 09 năm 2020

Hành Chính và Dịch Vụ-Điều tra mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020
-Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
-Xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân
-Đăng ký khai sinh muộn cho con không còn bị phạt

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *