Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 1

Giáo Dục#phattriennanglucToan2, #Baitapphattriennangluc, Đây là video nhỏ giúp các em làm các bài tập ở 3 mức độ Tái hiện , củng cố( Mức 1) , Kết nối ( mức 2) , Vận dụng, phát triển ( Mức 3) theo đúng thông tư 27 của Bộ giáo dục và đào tạo về Đánh giá xếp loại học sinh tiểu học. Trong Tuần 1 của Toán 2 này, qua 12 bài tập ở trang 5,6,7 , các em tập trung ôn tập về đọc viết, so sánh các số trong phạm vi 100. Biết được thành phần của phép tính cộng và kết quả phép công: tổng và số hạng
– Hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất :
_____________________Liên hệ với Tư liệu Tiểu học _____________
🔰Dạy và Học Tiểu học:
🔰Facebook :
🔰Twitter:

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc


w88 khuyen mai

1 thought on “Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 2 Tuần 1


  1. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *