BÀI HỌC TCN SỐ 58 | "DÂN GIU-ĐA BỊ ĐÀY QUA BA-BY-LÔN VÀ ĐUỢC TRỞ VỀ " | HTTLSG | 09/08/2020

Nông NghiệpBài học: “DÂN GIU-ĐA BỊ ĐÀY QUA BA-BY-LÔN VÀ ĐUỢC TRỞ VỀ”
Giảng viên TCN: Nữ TĐ. Lê Thị Lệ Hòa
Kinh Thánh nền tảng: II Sử Ký 36 : 11-23
Câu gốc ghi nhớ: “Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất nầy.” – Giê-rê-mi 29 : 10
———
Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Sài Gòn
Website:
Youtube:
Facebook:


w88 khuyen mai

#httlsaigon #truongchuanhat #bai58

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *