Bài 5 – Lũy thừa của số hữu tỉ – Toán lớp 7 [BINGCLASS.COM]

Giáo Dục#sohuuti #luythua
Tham gia ngay khóa học Toán lớp 7 MIỄN PHÍ tại
Bài giảng cung cấp:
– Khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên của số hữu tỉ
– Cách tính tích, thương của lũy thừa số hữu tỉ
– Cách tính toán lũy thừa của lũy thừa
– Hướng dẫn làm một số dạng bài cơ bản liên quan tới thực hiện phép tính các số hữu tỉ, tìm x, …

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc


w88 khuyen mai

3 thoughts on “Bài 5 – Lũy thừa của số hữu tỉ – Toán lớp 7 [BINGCLASS.COM]


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *