Giáo Dục

Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn – Toán lớp 9 [ONLINE MATH – OLM.VN]Xem bài giảng và luyện tập tại
Bài giảng cung cấp các kiến thức:
Nắm được các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn.
Biết vẽ tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn; qua một điểm nằm ngoài đường tròn.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://repacted.org/category/giao-duc

Join The Discussion