7 thoughts on “Bài 27 | Lệnh tạo mũi tên ghi chú LEADER | Hướng dẫn sử dụng AutoCAD (Lồng tiếng VIỆT + Full HD)


  1. đăng ký w88

  2. a ơi làm sao để hiệu chỉnh kích thước mũi tên theo ý mình mong muốn ạ! vs các cấu kiện có kích thước lớn thì việ dùng lệnh LE tạo ra mũi tên ghi chú rất bé thực sự rất mất thời gian trong việc thủ công để hiệu chỉnh


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88


  7. đăng ký w88


  8. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *