36 thoughts on “Ảnh chế hài hước Part 87 ( đăng kí ủng hộ mình nha )

  1. 4:55 và m chợt nhớ lại thời khoá biểu có 2 văn , 2 lý , 1 hoá :)))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2. Coi một đống ảnh chế để lên kể đám bn nghe,nhưng khi lên đéo nhớ cái qq gì để kể😭😭😭

  3. Cho mình hỏi,chiều nay mình đc 1 bạn tên Hương nhờ vặt,mình cực lễ phép nói:Dạ,Hương.Thế méo nào nó tát rụng 5 cái răng của mình,huhu.

  4. Em thi Anh văn câu nào thuận mồm là khoanh câu hỏi nào giống 1 câu trong đoạn văn là vt và đc 6.6 đ môn Anh Văn 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *