AMV – Siêu Phẩm Ngành Dịch Vụ Y Tế Chăng ?

Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm



KÊNH CHỨNG KHOÁN
Cổ Phiếu Ngành Y Tế AMV
+ HĐQT CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu và lãi sau thuế lần lượt tăng trưởng 45% và 10% so với kết quả đạt được năm 2019
** Điểm Nhấn :
Năm 2017 huy động Tăng Vốn Thành Công từ 2 con số lên 3 con số , Năm 2018 là năm Đột Biến về Lợi Nhuận Của Cty AMV #loinhuan . Năm 2019 Duy trì Doanh thu Tăng tuy nhiên lợi nhuận chỉ ở mức duy trì so vơi năm 2018.
+ Doanh thu, Lợi nhuận gộp, Khả năng gánh Lãi ở mức An Toàn . #antoan #doanhthu
+ Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ #ROE : 29,6%
+ Lợi nhuận ròng/ Tổng nguồn Vốn #ROCE : 26,8%
+ Lợi nhuận ròng / (Vốn chủ + NDH) #ROIC : 27,5%
— Tiền và Tương Đương Tiền Cuối kỳ ở mức cao ( đột biến )
— Năng lực Quản Trị Doanh Nghiệp ở mức Tốt
** Yếu Điểm :
+ Doanh thu Năm 2019 đi ngang so với năm 2018
+ Chịu ảnh hưởng Bởi giá nguyên Liệu vào sản xuất tăng cao ….
+ Biến Động Thị giá Lớn ( CP có sự tham gia của Đội nhóm ).
+ Cổ Tức Năm 2020 bằng Cổ Phiếu và 20% bằng tiền.
** Định giá Doanh nghiệp
+ ĐINH GIA TRÊN TS RÒNG : 29,000
+ ĐINH GIA TÔC ĐỘ P/E : 20,000
+ ĐỊNH GIÁ THEO BENJAMIN : 28,0000
+ Định Gía Theo tăng trưởng Phil Town : 22,000


w88 khuyen mai

Mức Gía Trung Bình 26,400 đ

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

11 thoughts on “AMV – Siêu Phẩm Ngành Dịch Vụ Y Tế Chăng ?


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *