27 thoughts on “88.Bonsai mini : Cắt tỉa tạo tán HỒNG NGỌC MAI dáng trực lắc.


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88

 19. Sức sáng tạo của con người là vô hạn, những người làm bonsai không chỉ có đôi tay khéo mà còn có bộ óc rất sáng tạo để cho ra những tác phẩm tuyệt đẹp.


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88

 26. Wow, it is really pretty. It looks like a small pine tree in Korea.
  In Korea, plants made like miniature are called bonsai.
  I also like plants like this my dad used to follow me around a lot, but you are really good at trimming trees and like a professional.
  I'm sure you're already an expert.^^
  I want to have one or two of these trees in my house, but I'm not very talented at growing plants, so if I leave them at home, I think I'd rather watch the video like this. So I enjoyed watching your video today.
  I will come to see you often.^^


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88

 29. Sau khi tia bớt lá, nhin co nét cổ thụ. 👍🤝.chậu củng rat đẹp. 👍🤝.co dip moi bạn giao lưu voi mh nha. 💖🤝


 30. đăng ký w88

 31. Nhìn đẹp quá bạn. Bạn làm cây này nhìn dễ thương lắm. Mình xem rất thích bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *