68_Thứ Bảy Feb 27-2021.Ngài Tuệ Siêu thuyết giảng Thanh Tịnh Đạo-Visuddhimagga ( Buổi 67)

Hành Chính và Dịch Vụ68_Thứ Bảy Feb 27-2021.Ngài Tuệ Siêu thuyết giảng Thanh Tịnh Đạo-Visuddhimagga ( Buổi 67) _” -“IV. -Phần Tuệ ( Paññaniddesa )_*_)-Mô Tả về Năm Uẩn (tt) _*_Mệnh đề Duyên Sinh 3. Thức Duyên Danh Sắc ( Do Duyên Thức Có Danh Sắc) (Viññāna-paccayā nāma-rūpam = Thức Duyên Danh Sắc)

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *