5 PPP Số 890 | Con Đường Giáo Dục Của Phật

Giáo DụcVideo Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 25/11/2020.
Nghe và Download tất cả MP3 thuyết pháp của Hoà Thượng:
Nghe và Download tất cả MP3 thuyết pháp của Thầy:
Quý vị muốn Bảo trợ cho Chương Trình này, xin trực tiếp tại đây:
Ủng hộ Kênh bằng sự chia sẻ và Subscribe:
Cầu chúc Quý vị và gia đình luôn an lành.


w88 khuyen mai

#ThichHanhTue #5phutphatphap #HoaVoUuTV

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc

2 thoughts on “5 PPP Số 890 | Con Đường Giáo Dục Của Phật


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *