38 thoughts on “49.Bonsai mini :Cách chăm sóc cắt tỉa Mai chiếu Thủy lá trung .


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88

 6. rất đẹp.thế này gọi là thế tam đa(phúc lộc thọ) tay bạn rất mềm mại


 7. đăng ký w88

 8. chào bạn nhé.mình đăng ký kênh bạn rồi.chúng mình giúp đỡ nhau để kênh phát triển nhé


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88

 15. Nhạc nền hay bonsai đẹp đấy bạn ! Chim hót nữa chưd bên ly cà phê j điếu thuốc thì tuyệt vời ! Ad rãnh sang nhà mình chơi !


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88

 19. Cách chăm sóc và cắt tỉa Mai Chiếu Thuỷ lá trung của bạn hay quá , mình rất thích 👍👍👍❤️❤️❤️😊😊😊🌹🌹🌹


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88


 26. đăng ký w88

 27. Hướng dẫn hữu ích lắm bạn hiền ơi .những người chưa biết có thể tham khảo học hỏi. Để kiểng nhà mình đẹp hơn


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88


 30. đăng ký w88


 31. đăng ký w88


 32. đăng ký w88


 33. đăng ký w88


 34. đăng ký w88


 35. đăng ký w88


 36. đăng ký w88


 37. đăng ký w88


 38. đăng ký w88


 39. đăng ký w88


 40. đăng ký w88


 41. đăng ký w88

 42. Chậu kiểng đẹp quá. mình ghé thăm song rồi nhé bạn .tỉa song rồi qua nhà mình chơi nhé .chúc bạn vui vẻ nhé .


 43. đăng ký w88


 44. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *