3 điểm mới cần đặc biệt lưu ý về quyết toán thuế cá nhân

Hành Chính và Dịch VụDo tác động từ nhiều yếu tố như dịch bệnh Covid-19, Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020… nên mùa quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm …

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *