1 thought on “#2 Truyền thuyết lây nhiễm (Năng lượng điện và bệnh tật)


  1. đăng ký w88

  2. "Mối tương quan của việc triển khai 5G và Covid-19… Chúng ta có nên kiểm tra xem liệu loại virus này có thực sự lây nhiễm hay không trước khi bắt buộc phải cách ly xã hội…"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *