4 thoughts on “2 Cách bón Phân Bò cung cấp N, P, K cho Cây Trồng tại nhà


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88

  5. Em có miếng đất 2 mét chiều dài 1 mét 1/2 chiều ngang có thể cho 5 bao phân bò ( 25 lít / bao)
    được ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *