187. Thiền Sư Triệu Châu Tùng Thẩm | TT Thích Nguyên Tạng giảng

Vận Tải187. Thiền Sư Triệu Châu Tùng Thẩm (778-897)
Đời thứ 4 sau Lục Tổ Huệ Năng


w88 khuyen mai

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng
từ 6.45am, Thứ Năm, 19/11/2020 (05/10/Canh Tý)
🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

Triệu Châu quê quán ở Tào Châu
Củ cải, hồ lô, bách tử đầu
Bếp lửa, lò rèn nung cháy cả
Hư không rộng lớn chẳng cao sâu
Bản tâm triệt ngộ lìa chư tướng
Sanh tử thoát ly dứt vọng cầu
Do bởi chưa tường hai tám nghĩa
Bôn ba rong ruổi khắp năm châu.

(Bài thơ tán thán công hạnh về Thiền Sư Triệu Châu Tùng Thẩm của TS Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch)

💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼
Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…)

– 06: 45am (giờ Melbourne, Australia)
– 12:45pm (giờ Cali, USA)
– 03:45pm (giờ Montreal, Canada)
– 09:45pm (giờ Paris, France)
– 02:45am (giờ Saigon, Vietnam)
💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/van-tai

4 thoughts on “187. Thiền Sư Triệu Châu Tùng Thẩm | TT Thích Nguyên Tạng giảng


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88

  5. 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *