15. Hoadon24G.vn- Hướng dẫn làm tròn số trên Hóa đơn điện tử

Hành Chính và Dịch VụWebsite: www.hoadon24G.vn
Zalo/Phone: 086 656 4338


w88 khuyen mai

Danh sách phát
1. Lập mới hóa đơn điện tử – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

2. Import Khách hàng từ Excel – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

3. Import sản phẩm từ Excel – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

4. Import nhiều hóa đơn/ Import hóa đơn nhiều dòng hàng từ Excel – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

5. Hóa đơn chiết khấu thương mại – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

6. Hóa đơn dịch vụ – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

8.Hóa đơn điều chỉnh – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

9.Hóa đơn thay thế – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

10.Hóa đơn xóa bỏ – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

11.Hóa đơn chuyển đổi – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

12.Sao lưu dữ liệu – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

13.Tích hợp chữ ký số vào hệ thống – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

14.Ký hàng loạt/ kỳ đồng thời nhiều hóa đơn – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

15.Làm tròn số lẻ trên hóa đơn – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *