សុបិន , ពទ្ធសីមា , ពុទ្ធសីមា , អ្នក , នាក់ , គង់វង្ស លោកគ្រូហាក់សៀងហៃ Hak Sienghai [ ឧបាសកឈុនគី ]

Nông Nghiệp=========================================សុបិន , ពទ្ធសីមា , ពុទ្ធសីមា , អ្នក , នាក់ , គង់វង្ស លោកគ្រូហាក់សៀងហៃ Hak Sienghai [ ឧបាសកឈុនគី ]============
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំ #ឧបាសកឈុនគី ដែលជាឆឺនែល បង្ហោះទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរ ដូចជាសម្ដែងធម៌ទេសនា លោកគ្រូ សាន សុជា , លោកគ្រូ គូ សុភាព លោកគ្រូ អគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវង្ស និង ស្មូត កំណាព្យអប់រំ ជាដើម្បី បើបងប្អូនគាំទ្រការផលិតវិដេអូ របស់
ខ្ញុំសូមចុចម្នាក់មូយ ដើម្បីទទួលបានវិដេអូថ្មីៗទៀត សូមអរគុណទុកជាមុន។
=====================================================
ចុចកន្លែងនេះ​

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/nong-nghiep


w88 khuyen mai

3 thoughts on “សុបិន , ពទ្ធសីមា , ពុទ្ធសីមា , អ្នក , នាក់ , គង់វង្ស លោកគ្រូហាក់សៀងហៃ Hak Sienghai [ ឧបាសកឈុនគី ]


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *