របៀបបង្កើតសំណួរតាម Google Form ដើម្បីប្រលងឬតេស្តតាម Online ( Part 2 )

Hành Chính và Dịch VụWelcome! My Channel YouTube មួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹង ទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលចង់រៀនក្រៅម៉ោងបន្ថែមដោយខ្លួនឯង។ នៅក្នុងChannel នេះខ្ញុំនឹង ធ្វើការបង្ហោះនូវវិដេអូរមេរៀនរួមផ្សំជាមួយការបង្រៀនពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ៗដល់អ្នករាល់គ្នា មិនតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំក៏មានការបង្ហោះនូវប្រភេទវីដេអូរដំណោះស្រាយលំហាត់ ជាពិសេសគឺផ្នែកថ្នាក់វិទ្យាល័យ។ ដូច្នេះប្រសិនបើសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចង់បាននូវពត៍មានទាក់ទងនឹងមេរៀនជាមួយដំណោះស្រាយលំហាត់ផ្សេងៗ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ SUBSCRIBE រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹង។ប្រសិនបើមានចម្ងល់បែបណាសូម Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរនេះ ។
This YouTube channel is created for the purpose of sharing knowledge with all students who want to study extracurricular. In this channel, I will be posting video lessons in conjunction with the tutorial, and I will also be posting videos on exercises, especially the high school section. So, if all students want to get more information about the lessons and solutions, please click on SUBSCRIBE and put a bell. Lastly, if you have any questions, please comment below this video.


w88 khuyen mai

1. របៀបយក File ពីទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រ ពីកុំព្យូទ័រមកទូរស័ព្ទនិង ប្រើទូរស័ព្ទបញ្ជាកុំព្យូទ័រ || របៀបភ្ជាប់ទូរសព្ទ Android ទៅកាន់កុំព្យូទ័រដើម្បីចំលងរូបភាពឬវីដេអូ || How to transfer file from smart phone to computer || ICT 1
Link:

2. របៀបប្រើកម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័រលើទូរស័ព្ទដៃ | How to use some computer app on Android phone || ICT 2
Link:

3. របៀប Share Screen ពីទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រ PC || How to share screen from smart phone to Computer || ICT 3
Link:

4. របៀបដកយករូបភាពម្ដងទាំងអស់ពី Word និង PowerPoint || Download images in Word and PowerPoint || ICT 4
Link:

5.របៀបបង្កើតអវត្តមានសិស្សនិងរបៀបឆ្លើយតាម Google form || How to create student absence via Google form
Link:

6. របៀបបង្កើតGoogle Formដើម្បីប្រលងតាម Online || How to Create a Quiz on Google Form for Online Testing
Link:

7. របៀបស្នើសុំបើក Monetization 2020 || How to Apply Monetization on YouTube 2020
Link:

8. របៀបបង្កើតសំណួរតាម Google Form ដើម្បីប្រលងឬតេស្តតាម Online ( Part 2 )
Link:

@Facebook Page
Link:

#SUBSCRIBE#Like#Comment#Share#
#ប្រសិនបើនៅក្នុងVideosរបស់យើងខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាសូមជួយRecommend#សូមអរគុណ#

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *