មេរៀនកាត់ត Videos មានចំនួន 6 ភាគ | Complete Tutorial For Beginners Mix | By: Sikhean SK Official

Môi Trườngមេរៀនកាត់ត Videos មានចំនួន 6 ភាគ | Complete Tutorial For Beginners Mix | By: Sikhean SK Official


w88 khuyen mai

សូមអគុណចំពោះការគាំទ្រ របស់ Sikhean SK Official របស់ យើងញំ ហើយកាបង្កើត Channel នេះឡើងគឺដើម្បី បំរើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបង
ប្អូនទាំងអោយមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងកាស្តាប់ ដែលមានដូចជា ចំណេះដឹងទូទៅ ព័ត៍មាន ការអប់រំ កីឡា និងមានអ្វីប្លែក
ជាច្រើនទៀត ដើម្បីបំរើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ កម្សាន្ត សូមចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទូលបាន ភាពសប្បាយទាំងអស់គ្នា ៕ សូអរគុណ !
Hi guide welcome to my channel Sikhean Sk Official . In this channel promise to find new videos for you who are subscribe this channel in order make you happy from your working.
Please subscribe my channel now!
If you like my video, please give me a like, comment, share and don’t forget to hit Subscribe button to get more newest video from my Channel.
Thanks for watching!
Channel: Sikhean SK Official
CLICK LINK BELLOW FOR MORE VIDEOS ▶
សូមឱនកាយគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងទស្សនា
Channel យើងខ្ញុំ។
អនុញ្ញាតគោរពជូនដល់អស់លោកអ្នកនូវគោលបំណងជាចំបងធំៗចំនួន៥
១) បង្រៀនអំពី ចំនណេះចឹង បច្ចេកវីទ្យា
២) ស្វែងរក ចំណេះដឹងថ្មីៗ
៣) ផ្នែកព័ត៍មាន
៤) សុខភាពនិងអនាម័យ
ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់ជូនពត៌មានដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។

Let’s bow down and greet all the Ethnicity that were watching
Channel us.
Permission to honor 5 main objectives
1) Teach about technical point of view
2) Search for new knowledge
3) Information section
4) Health and hygiene
To contribute to providing information to all Ethnicity
#មានភាគ1ដល់ភាគ5មានlinkនៅក្នុងDescription

********** មេរឿន Camtasia **********
Part 1:
Part 2:
Part 3:
Part 4:
Part 5:
Part 6:
***** Thank You For Visiting Pleas Subscribe For More Videos *****

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/moi-truong

1 thought on “មេរៀនកាត់ត Videos មានចំនួន 6 ភាគ | Complete Tutorial For Beginners Mix | By: Sikhean SK Official


  1. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *