ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី៩ ទំនាក់ទំនងអក្សរសិល្ប៍បរទេស ប្រធានតែងសេចក្តីបែបសុភាសិត (ភាគ២)

Khỏe Đẹpកម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត ៖ មុខវិជ្ជា​ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១២
មេរៀនទី៩ ទំនាក់ទំនងអក្សរសិល្ប៍បរទេស ប្រធានតែងសេចក្តីបែបសុភាសិត (ភាគ២)
បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូកង សុខុម
វិទ្យាល័យ​បាក់ទូក


w88 khuyen mai

#ភាសាខ្មែរ #ថ្នាក់ទី១២ #Grade12 #Khmer

::គេហទំព័រផ្លូវការ៖ www.moeys.gov.kh
::មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​តាមរយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ផ្លូវការ៖
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh | www.twitter.com/moeyscambodia

::ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន-រៀន សូមភ្ជាប់ទៅទំព័រ ៖ | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh

::ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំ សូមតាមដានបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ www.youtube.com/moeys

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/khoe-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *