ប្រធាន "លក្ខណៈជាតិនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចារឹកអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ" – Khmer Writing

Giáo Dục#ជួយចុចSubscribeផងណា! #Khmer_Writing
សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា!
– រៀនសំណេរអង់គ្លេសនៅធនធានថ្មី
Khmer Writing គឺឆែនណលមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាខ្មែរមានសំណេរតែងសេចក្តី វេយ្យាករណ៍ ការប្រៀបធៀមអក្សរសិល្ប៍ជាដើម។ រាល់មតិ និងសំណូមពរ សូមបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមវីឌីអូណាមួយក៏បាន។ សូមអធ្យាស្រ័យផងសម្រាប់ការខុសឆ្គងដោយអចេតនា!
-តែងសេចក្ដីប្រធានពន្យល់
-តែងសេចក្ដីប្រធានពិភាក្សា
-តែងសេចក្ដីប្រធានប្រៀបធៀប
-សិក្សាអក្សរសិល្ប៍
-វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូ


w88 khuyen mai

Khmer Writing is a channel created to share Khmer Grammar, Khmer Essay Writing, and other literature. Hope you will enjoy it. Thanks for Subscribe, like, and view our videos.

តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី11,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៧,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4,
តែងសេចក្ដី ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១១,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី10,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី5
សំណេរខ្មែរ,
សំណេរពិភាក្សា,
សំណេរសំយោគ,
សំណេរវិភាគអត្ថបទ,
សំណេរត្រៀមប្រលងគ្រូ,
សំណេរទុំទាវ,
សំណេរ ភាសាខ្មែរ2018,
សំណេរ ភាសាខ្មែរប្រលងគ្រូ,
សំណេរអក្សរសិល្ប៍,
សំណេរ អង់គ្លេស,
សំណេរ បែបពន្យល់,
សំណេរ រឿងទុំទាវ,
សំណេរ ពិភាក្សា,
សំណេរ ភាសាខ្មែរបែបពិភាក្សា,
សំណេរ English

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc

33 thoughts on “ប្រធាន "លក្ខណៈជាតិនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចារឹកអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ" – Khmer Writing


 1. đăng ký w88

 2. លោកគ្រូខ្ញុំចងចូលគ្រុបTelegram ដែរ ប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វេីយ៉ាងមិច?🙂🙏😊បេីលោកគ្រូឃេីញហេីយជួយinvite ខ្ញុំមួយផង


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88

 5. លោកគ្រូបេីយេីងលេីតែពីររឿននិងមកតេីយេីងអាចបានពន្ទុពេញអត់លោកគ្រូវីឌីអូក្រោយប្រាប់កាណាផង🙏🙏


 6. đăng ký w88

 7. លោកគ្រូធ្វើមេចខ្ញុំអត់សូវចេះកន្លែងផ្ដើមបន្ទាត់និងពន្យល់ពាក្យសោះលោកគ្រូជួយណែនាំផង


 8. đăng ký w88

 9. ខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យលោកគ្រូជួយបង្ហោះវិញាសារសីលធម៍ផងបាទ


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88

 17. អរគុណសម្រាប់ការពន្យល់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកគ្រូ


 18. đăng ký w88

 19. លោកគ្រូកន្លែងលក្ខណ:ទាំងប្រាំបីរម៉្ដេចខ្ញុំឃើញតែប្រាំពីរ ខ្វះមួយ។


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88

 22. ជំរាបសួរ លោក គ្រូ🙏🏼! ខ្ញុំចង់ឲ្យ លោក គ្រូ បង្ហាញអំពី រឿង គង់ ហ៊ាន/ រឿង ថៅកែចិត្តចោរ/ រឿង មាលាដួងចិត្ត/ រឿង ទុំទាវ/ រឿង ធនញ្ជ័យ : ថាអាចយកទៅសេចក្តី ប្រភេទណាខ្លះ?🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88


 26. đăng ký w88

 27. លោកគ្រូខ្ញុំសុំប្រធាន សាមគ្គីជាកូនសោនាំទៅរកភាពជោគជ័យ


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88

 30. លោកគ្រូ ពន្យល់ពាក្យពិបាក និង ពន្យល់ពាក្យគន្លឹះ ដូចគ្នាដែរឬអត់?


 31. đăng ký w88

 32. ចង់ឲលោកគ្រូសរសេរសេចក្ដីអធិប្បាយឲរាងវែងបន្តិច🙏💗


 33. đăng ký w88


 34. đăng ký w88


 35. đăng ký w88

 36. ចំណូលបញ្ហានេះអាចយកទៅដាក់ប្រធានផ្សេងទៀតបានអត់លោកបងគ្រូ


 37. đăng ký w88


 38. đăng ký w88


 39. đăng ký w88


 40. đăng ký w88


 41. đăng ký w88


 42. đăng ký w88

 43. លោកគ្រូសុំប្រធាន
  អក្សរសិល្ប៍បានបង្ហាញពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងសភាវល្អនិងសភាវអាក្រក់


 44. đăng ký w88


 45. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *