តើព្រះពុទ្ធមានសញ្ជាត់ឬទេ | Ven.Rim Chanra Dharma Talk 28 12 2020

Ô Tô, Xe Máy, Xe Khácលោកម្ចាស់រីម ចាន់រ៉ា បកស្រាយអំពីព្រះពុទ្ធ
-តើព្រះពុទ្ធមានសញ្ជាត់ឬទេ
——————————
For More Videos
1-
-តើអ្វីជាភាពអស្ចារ្យ?
2-
-រៀនត្រាប់ឱ្យត្រូវទំនង
3-
-ព្រះអាស៊ី ព្រះអឺរ៉ុប
4-
-ទឹកសម្បថ៍គ្មានន័យ
5-
-ចោរ និងអ្នកបះបោកើតចេញពីណា?


w88 khuyen mai

#ToshSdabthor #RimChanra

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

1 thought on “តើព្រះពុទ្ធមានសញ្ជាត់ឬទេ | Ven.Rim Chanra Dharma Talk 28 12 2020


  1. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *