#គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី១៣៖ "ម៉ាទ្រីស និងដេទែរមីណង់"

Nông Nghiệp#គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី១៣៖ “ម៉ាទ្រីស និងដេទែរមីណង់”


w88 khuyen mai

បង្រៀនដោយឯកឧត្ដម​សភាចារ្យ ហង់​ជួន ណារ៉ុន ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា

::គេហទំព័រផ្លូវការ៖ www.moeys.gov.kh
::មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​តាមរយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ផ្លូវការ៖
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh | www.twitter.com/moeyscambodia

::ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន-រៀន សូមភ្ជាប់ទៅទំព័រ ៖ | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh

::ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំ សូមតាមដានបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ www.youtube.com/moeys

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *